1

رسیدن به موفقیت

News Discuss 
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز بازخورد درون خطی - اعتماد به نفس: خود باوری مثبت، نیروی سازنده‌ای است که موجب شکوفایی و پیشروی انسان در مسیر اهدافش می‌شود. ۲۲- قانون بخشندگی: هر چه بیشتر، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می‌رسد، آن https://honarfardi.com/public-skills/success/successful-in-life/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story