1

انواع اون های همرفت

News Discuss 
گرما در داخل محفظه اجاق گاز آزمایشگاهی یا با همرفت جاذبه یا برش مکانیکی (پیش نویس اجباری) توزیع می شود تا محتوای آن گرم شود. اجاق های ثقلی برای گردش در محفظه به اختلاف دما و چگالی هوای گرم کمک می کنند. این گردش طبیعی می تواند منجر به https://blogdanshvar.medium.com/%D8%A2%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-b62796d733a5

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story