1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماچه افزودنی مثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت استعمال می کنید ، http://trenton47q6u.digiblogbox.com/17666865/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story