1

مروری بر بخاری های صنعتی

News Discuss 
سه روش مهم انتقال گرما هستند که انتقال در جسم جامد را رسانش میگویند. در روش همرفتی نیاز به یک سیال است و روش بعدی به کمک امواج الکترومغناطیسی است که به صورت غیر مستقیم گرما را انتقال می دهد. حال قصد داریم راجع به گرم کردن فضاهای بزرگ و https://www.linkpin.ir/l/A8Az/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story