1

Getting My hadits ruqyah al fatihah To Work

News Discuss 
Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the best YouTube experience and our newest characteristics. Learn more Waattaba'uu maa tatluusy-syayaathiinu 'ala mulki sulaimaana wamaa kafara sulaimaanu walakinnasy-syayaathiina kafaruu yu'allimuunan-naasassihra wamaa unzila 'alal malakaini bibaabila haaruuta wamaaruuta wamaa yu'allimaani min ahadin hatta yaquulaa innamaa nahnu... https://ruqyahalshariahpdf31963.post-blogs.com/43565293/about-ruqyah-shariah-saad-al-ghamdi

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story