1

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good elemon

News Discuss 
Poison: Đối thủ đính độc và trừ máu theo % mỗi lượt sau khi sử dụng kỹ năng Tiến hóa: Khi các Elemon đạt đến cấp độ vào sao nhất định, người chơi có thể tiến hành lai tạo giữa các Elemon với nhau để tạo ra Elemon mới với https://petert630gmu5.mywikiparty.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story