1

نقش دین در سلامت روان احکام شریعت - An Overview

News Discuss 
۱۱. اگر مقداری از سوره یی را که مشغول خواندن آن است فراموشی کند یا به خاطر تنگی وقت یا جهت دیگری به ناچار نتواند آن را تمام کند باید آن سوره را رها کند و سوره ی دیگری بخواند، و در این صورت فرق نیست میان آن که از http://www.cnfood114.com/index.php?m=pub&a=jump&id=493&url=http://www.elecmotors.kr/new/yc/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=54528

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story