1

Rumored Buzz on thuốc esomeprazole eg 40mg

News Discuss 
Với liều 20mg sinh khả dụng của thuốc đạt khoảng sixty eight%, với liều 40mg sinh khả dụng thuốc đạt khoảng sixty eight%. Thức ăn làm giảm hấp thu thuốc do đó nên sử dụng thuốc xa bữa ăn. Liều 40mg Dung dịch pha tiêm nên được tiêm tĩnh https://tonyx853bjr4.blogars.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story