1

Not known Details About esomeprazol stada 40mg

News Discuss 
– Esomeprazol là một chất ức chế CYP2C19. Khi bắt đầu hay ngưng điều trị với esomeprazol, cần xem xét khả năng tương tác với các thuốc chuyển hóa qua CYP2C19. Se ha notificado que el omeprazol interacciona con algunos inhibidores de las proteasas. La importancia clínica y los https://joang297aho3.slypage.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story