1

دریافت اقامت ترکیه از طریق تومر2022

News Discuss 
two. با دریافت این اقامت، حق کار در این کشور را ندارید: اما با داشتن این اقامت، امکان درخواست اجازه کار را به راحتی در اختیار دارید. اما باید به این نکته توجه داشت که تبدیل ویزای موقتی کار به تابعیت ترکیه به صورت پلکانی صورت میگیرد. با گذشت https://august3o162.bloggip.com/15341985/اقامت-ترکیه-5-روش-آسان-2022

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story