1

How حجاب در دی های مختلف can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
در زمان محمدعلی رجایی عرصه بر بهاییان بیش از پیش تنگ‌تر شد. او خود از اعضای سابق انجمن حجتیه بود و با دین بهایی دشمنی دیرینه داشت. هنگامی که در دولتِ موقتِ بازرگان به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، بی درنگ با صدور بخشنامه‌ای بهاییان را از مدارس و https://zerde.gov.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://Rahemin.ir/2022/10/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a8-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story