1

یک سلاح مخفی برای آموزش قدرت ذهن قدرت ذهن

News Discuss 
دست دادن با هر دو دست و دست دادن به طوری که پشت دست رو به سقف باشد یکی از روش های ذهن خوانی دیدن و ندیدن است. شما باید مدت زمانی را صرف دیدن فردی کنید که در کنارتان است با ثبت تصویر صورت، چشم ها، زبان بدن، موها، https://claytonr0qfu.mywikiparty.com/8015348/راهنمای_نهایی_برای_قدرت_ذهن_قدرت_ذهن

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story