1

کراش

News Discuss 
معنی کراش چیست؟ کراش یعنی چی؟ در فرهنگ غربی جمله معروف I have a crush on you در روابط عاطفی استفاده می‌شود. با توجه به ساختار این جمله پی می‌بریم کلمه کراش در جمله اسم است، با فعل have و حرف اضافه on استفاده می‌شود. از اصطلاح کراش داشتن وقتی https://linkvault.win/story.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%87#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story