1

سایت تغییر باور برای آدمک ها باور

News Discuss 
در پاسخ به پرسش” باور چیست ؟” باید گفت این جواب از مفاهیم اصلی معرفت شناسی است. یک باور چیزی است که ما آن را یک واقعیت می دانیم. این چیزی است که فرض می کنیم درست است. ما از باور های خود برای درک جهان استفاده می کنیم. در https://erickb4a36.wssblogs.com/14441019/ترفند-هوشمندانه-قانون-باور-که-هیچ-کس-در-مورد-آن-بحث-نمی-کند-باور

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story