1

The 2-Minute Rule for thuốc esomeprazole 40mg giá bao nhiêu

News Discuss 
+ Thuốc ức chế Adult men Protease: Có thể bị thay đổi sự hấp thu do thông qua ức chế enzym CYP2C19. Esomeprazol tương tác dược động học với các thuốc chuyển hóa bởi hệ enzym cytochrom P450, isoenzym CYP2C19 ở gan. Liều 20mg: Nửa phần dung dịch pha https://rogerp520iry7.wikigop.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story