1

Not known Facts About casino wabo

News Discuss 
3 Een bestuursorgaan gaat niet tot intrekking als bedoeld in het eerste of tweede lid about dan nadat het de betrokkene de gelegenheid heeft geboden binnen een daartoe te bepalen termijn zijn handelen alsnog in overeenstemming te brengen achieved de vergunning of ontheffing, onderscheidenlijk de voorschriften of algemene regels, bedoeld https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story