1

خرید سرویس غذاخوری جدید و شیک با قیمت مناسب - تاپترین

News Discuss 
در سواحل خزر و دامنههاي شمالي البرز هر قدر به سمت مشرق پيش برويم، از مقدار باران كاسته ميشود، تا جايي كه در گرگان به 115 سانتيمتر ميرسد، ولي رو به سمت شمال تقليل باران به مراتب كمتر است؛ چنانكه آستارا 136 سانتيمتر باران دارد. از نظر زماني باران https://socials360.com/story1789359/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%BE

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story