1

جذابیت درباره چیستی هوش اجتماعی

News Discuss 
یکی از کارهایی که افراد با هوش اجتماعی بالا در آن مهارت دارند، هنر سپاس گزاری و تشکر از دیگران است. آن ها در همه حال و در هر موقعیتی از دیگران بابت کارهایی که انجام داده اند تشکر می کنند. با القاء این حس به دیگران آن ها به https://www.trahysite.ir/8-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story