1

Little Known Facts About Mekong Smart City.

News Discuss 
+ Mekong Field Zone: KCN sạch rộng 1.000 ha tại TP Hồng Ngự; + Mekong Agro Centre: khu nông nghiệp natural; trung tâm nghiên cứu; sản xuất giống cây trồng được áp dụng công nghệ cao Lợi nhuận của Las Vegas Island NovaGroup được bố trí quy hoạch xây dựng https://expressbatdongsan.com/mekong-smart-city/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story