1

فلوکستین

News Discuss 
آیا فلوکستین تنها یک داروی ضدافسردگی است؟ علاوه بر این، ارتباط بین مصرف فلوکستین در طول سه ماهه اول و افزایش ریسک مالفورماسیون های خفیف جنین در اکثر مطالعه ها مشاهده شده است. پزشکان همواره در تلاش هستند تا جایگزینی مناسب و موثر برای داروهای ضدافسردگی بیابند که با https://classori.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story