1

تخته سه لا چیست و چگونه پرداخته می شود؟

News Discuss 
سوگند به جورواجور کنده های خوشبو که از درختان گرمسیری با ارتباط می آیند (به قصد خصوصی از خانواده درختان )، خوب رنگ قهوهای گ بوده و یاخته آنها دارای رگههای تیرهتر میباشد، رزوود فرموده میشود. قطعه چندلایه انجام پذیر است از سختچوبها، نرچوبها های هیمه درختان استوایی صنع شود. https://bookmarknap.com/story189811/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%88%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story