1

کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی

News Discuss 
کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) با یونیزاسیون الکترون سرد (EI): پل زدن شکاف بین GC-MS و LC-MS 9 نوامبر 2020 آویو امیراو، الکساندر بی فیالکوف، کسنیا جی. مارگولین ارن، بنی نیومارک، اونگ الکابتس، سوتلانا سیزین، الکساندر گوردین، تال آلون مکمل های طیف سنجی، شماره های ویژه 10-02-2020، دوره https://www.d-chemi.com/gc-gaz-kromatografi/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story