1

The Basic Principles Of toyota altis mới

News Discuss 
Mình nghĩ "ngon" trong suy nghĩ của bác chắc nằm ở Symbol chứ về mọi mặt mình thấy M3 đơn giản mà đẹp trong thiết kế còn hộp số có cấp Okay hơn CVT nữa. Phải chăng Altis vẫn cần có một cú hích thật sự lớn để thay đổi http://toyota-b-nh-thu-n29604.thelateblog.com/11027101/facts-about-toyota-altis-mới-revealed

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story