1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� در آیات و روایات بسیاری، از لواط به عنوان فحشا، عامل قهر خداوند، یک عمل زشت و مزمت شده و ... در روم و یونان باستان، هم‌جنس‌گرایی به عنوان یک پدیده قابل قبول، پذیرفته شده بود. این درحالیست که بعدها، کلیسا و مسیحیت https://thegadgetflow.com/user/s3fghbd541/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story