1

مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی

News Discuss 
نتایج آزمون دولینگو پس از دو روز اعلام شده و متقاضیان به راحتی میتوانند از خانه خود در این آزمون شرکت کنند. اکثر افراد با وجود داشتن مدرک زبانی مناسب عبارت کلیشهای “فرار بودن زبان” را بهانه ای کردهاند و به گفته خودشان به این دلیل قادر به برطرف کردن http://claytonv9j3w.thezenweb.com/--43018278

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story