1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� از طرفی برخی فشار‌های جامعه ممکن است این افراد را آشفته سازد و یا عدم وجود آموزش‌های جنسی لازم ممکن است سبب شود نوجوان یا جوان فکر کند که وضعیتش غیر عادی است. این عدم توانایی بروز گرایش جنسی و طرد شدن چه https://www.aeriagames.com/user/o8xdhkl682/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story