1

The Basic Principles Of Bao Quoc te

News Discuss 
Có tới forty chuẩn mực IFRS và IAS nhưng chỉ hơn thirty chuẩn mực được sử dụng thường xuyên nếu Việt Nam áp dụng Quy định cách xử lý kế toán đối với thuế thu nhập. Thuế thu nhập bao gồm tất cả các loại thuế trong và ngoài nước https://trackbookmark.com/story11411921/indicators-on-bao-quoc-te-you-should-know

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story