1

رژیم کتوژنیک چیست و چه فوایدی دارد؟

News Discuss 
توجه داشته باشید که کربوهیدرات خاص و تاثیر آن بر روی بدن به نحوی بحثبرانگیز است و نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر دارد. رژیمهای کم کربوهیدرات ممکن است بر عملکرد درست مغز آسیب بزنند؛ بنابراین اگر قصد انجام رژیم کتوژنیک را دارید، حتما پیش از انجام با یک https://rdiet.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story