1

یک ویژگی کلیدی که کتابهای کمی در این زمینه برای اقتصاددانان کلان شامل می شود.

News Discuss 
یک ویژگی کلیدی که کتابهای کمی در این زمینه برای اقتصاددانان کلان شامل می شود. به ابزارهای اساسی برای ساخت ، حل و شبیه سازی مدلهای اقتصاد کلان نیاز دارد. این کتاب به شکلی شکاف بین کتابهای متوسط ??اقتصاد کلان و مدلهای مدرن DSGE مورد استفاده در تحقیقات را http://hilarin.parsiblog.com/Posts/62/%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%8a%da%a9+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%a8%da%a9+%d8%a8%d9%87+%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%a7%d8%b2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story