1

An Unbiased View of اخبار جدید

News Discuss 
واژه‌ایست برگرفته از زبان مادی (پارا+دَئِزا)[۱] بمعنی باغ و بستان و در واقع جاییست که اطرافش دیوار باشد (پارا به معنی فرا و دَئِزا به معنی دیوار است). پالیز فارسی و فردوسی از همین واژه می‌باشد. کزنفون گوید: «در هر جا، که شاه (هخامنشی) اقامت کند وبه هرجا که رود، https://bestclassic.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story