1

نرم افزار WorkflowMax

News Discuss 
نرم افزار worklow و مدیریت مشاغل مبتنی بر ابر به عنوان Software-as-a-Service ارائه می شود. این یک راه حل PM به پایان است که دارای ابزارهایی برای سرنخ ها ، نقل قول ها ، برگه های زمانی ، مدیریت شغل و صورتحساب است. https://sakhtemooon24.medium.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-59a22fc86f0d

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story