1

کپی کردن آیتم ها در MSP

News Discuss 
برای کپی کردن آیتم ها از یگانه از روش های پایین بهره‌گیری کنید: آیتم ها را با همان روش ای که برای جابجا کردن با ماوس گفته شده به محل جدید بکشید و قبل از رها کردن کلید ماوس، کلید Ctrl صفحه کلید را خفقان دهید و بعد از رها https://omigo.ir/post/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-MSP-43kd

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story