1

شرایط تعلق گرفتن نفقه به فرزند

News Discuss 
حمایت حقوقی مواقعی است که شخص در زمان معاش به آن نیاز دارااست , مثل خوراک , جامه , منزل و اسباب و اثاث خانه . از لحاظ رسمی , گرفتن نفقه اوستا فردی که بایستی نفقه بپردازد و هر که به وی نفقه میدهد برعلیه Say خرج می نماید https://andnews.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story