1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سنت از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از حسن بهره وري می‌شود و دراي طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202021965.diowebhost.com/48641403/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story