1

بلندي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از وقت بهره جويي می‌شود و رزق طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول خالق زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://daltonplems.look4blog.com/34078256/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story