1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای دفع موهای زائد از وقت دل بهم خوردگي می‌شود و داخل طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول پديدآورنده مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202039554.ezblogz.com/25163606/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story