1

حل موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از بي قانوني بهره وري می‌شود و عايدي طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202037164.ezblogz.com/25135685/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story