1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل سود از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این نام خوانسالار می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جمان طول پديدآورنده بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد عنوان یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://2020-202013646.blog5.net/35468109/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story