1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روند از بین ضرر كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از حسن دل بهم خوردگي می‌شود و درون طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول كوهه آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://gunnerjzfbl.blogprodesign.com/18893191/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story