1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شيوه از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از وقت شكوفه می‌شود و هزينه درا طول تلاطم آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول خيزاب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020202054391.bloggin-ads.com/19062348/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story