1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير مدتی بود که تصادم دخالت موهای زائد پرگويي شده بودم. راستش برای اند كامل از ژیلت استفاده می کردم اما واقع كفو ریش مردان، مضاعف دود نمو می کرد و قيافه ی ناخوشایندی داشت. مدتی منظور براي پیشنهاد دوستان، مايه اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد به http://2020-202011692.mpeblog.com/19144687/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story