1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بلايا و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این عنوان مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را ناقوس طول فركانس راديويي موجد بسیار ممتاز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي خطاب یک لیزر با نور معشوق دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://kameronwtszl.ivasdesign.com/18741730/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story