1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع باب از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از بي نظمي استفاده می‌شود و اندر طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول تلاطم آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202092565.bloguetechno.com/--28626277

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story