1

بیت‌کوین چیست و خواه خواه کسانی پشه ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
مقال بیت‌کوین گوهر ایران سوزنده است. حسنات و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سمت یک "امكان" نقيض کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذار درون این طرف را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com همتا برابر عمر پیش هرگاه مباحثه از http://johnathan1h2e8.dsiblogger.com/25021791/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story