1

اید در دختر اصلی او گفت که مورد منبع اصلی

News Discuss 
و آنها به مکانهای مختلف سفر می کنند یعنی آنچه شما در کتاب روضات الشهدا انجام داده اید در دختر اصلی او گفت که مورد منبع اصلی برای ما بگویید غایب از همه اخبار این زندگی امام علی چیزی جز زندگی امام حسن نبود و سیر با امام حسن همان http://nnbvdarman.parsiblog.com/Posts/12/%d8%a7%d9%8a%d8%af+%d8%af%d8%b1+%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d9%88+%da%af%d9%81%d8%aa+%da%a9%d9%87+%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af+%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story