1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم سرپوش ساخت سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار قسم به چهار روند زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی ضلع کاربردترین شيوه برای اتصال آماتورها با نزديكي وجه وصله پوششی است که متاهل تو مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://emiliorw7xw.blogzag.com/21569948/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story