1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دره وضع سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار براي چهار شيوه زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی ممتع کاربردترین متد برای اتصال آماتورها به مترس روش وصله پوششی است که فريد داخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://erickgt8je.widblog.com/23880515/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story