1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای چسبيده کردن میلگردها بهم باب ساخت سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار با چهار سير زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بسيار کاربردترین رفتار برای اتصال آماتورها به سمت قصد روش وصله پوششی است که خلوت گزين دخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://daltonpm3lj.spintheblog.com/854087/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-اديان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story