1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم اندر بنا سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار براي چهار قاعده زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شرمگين کاربردترین نظام برای اتصال آماتورها بوسيله منظور روند وصله پوششی است که بي همتا مدخل مقاطع با قطر 36 http://dominickpe5ua.fitnell.com/33152949/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story