1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم جمان ساختار سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار قسم به چهار باب زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی خالي کاربردترین مسلك برای اتصال آماتورها بوسيله هم بستر اسلوب وصله پوششی است که يك تنه سرپوش مقاطع با قطر 36 http://emiliotd2mw.educationalimpactblog.com/17733260/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story